Dokument
2021-8432
Tytuł
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Sprawa
Ek-III.6222.5.2021
Twórca
CieślikM, dnia 13 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-III), dnia 19 stycznia 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-01-19Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-19Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-19Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-19Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)