Dokument
2021-1341
Tytuł
Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do4090,32cm2
Sprawa
SMk.271.1.2021
Twórca
Irena Żylak (Naczelnik Wydziału SMk), dnia 19 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zamówienia poza ustawą PZP
Opublikował
Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk), dnia 20 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji