Dokument
2021-8810
Tytuł
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Sprawa
2021-8810
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 20 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 20 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji