Dokument
2021-10036
Tytuł
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łukową w Rybniku, droga krajowa"
Twórca
Daria Zdyb (Inspektor M-I), dnia 21 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Daria Zdyb (Inspektor M-I), dnia 21 stycznia 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-01-21Publikacja Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Wycofano Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Publikacja Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Wycofano Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Publikacja Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Wycofano Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-01-21Publikacja Daria Zdyb (Inspektor M-I)
2021-02-05Wycofano Upłynął termin publikacji