Dokument
2021-4718
Tytuł
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.30.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 21 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji