Dokument
2021-4718
Tytuł
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.30.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 21 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 22 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji