Dokument
2021-7079
Tytuł
ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Sprawa
Or.0050.28.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 20 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji