Dokument
2021-5697
Tytuł
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Sprawa
Or.0050.12.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 14 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji