Dokument
2021-5675
Tytuł
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Sprawa
Or.0050.23.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 25 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-25 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)