Dokument
2020-165220
Tytuł
wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Sprawa
Or.0050.26.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)