Dokument
2021-11817
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; roboty remontowe w filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare - roboty malarskie
Sprawa
Or.0050.40.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 26 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 27 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-27 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)