Dokument
2021-11752
Tytuł
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sprawa
Or.0050.54.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 1 lutego 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 lutego 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-02-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)