Dokument
2021-14052
Tytuł
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Sprawa
Or.0050.47.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 5 lutego 2021 r.
Pliki
Historia publikacji