Dokument
2021-28826
Tytuł
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Sprawa
Or.0050.107.2021
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 8 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)