Dokument
2021-5039
Tytuł
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.115.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 10 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 16 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-16 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)