Dokument
2021-36954
Tytuł
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.130.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 18 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 23 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-23 Publikacja Katarzyna Paszek (Referent Or)