Dokument
2021-36993
Tytuł
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Sprawa
Or.0050.131.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 18 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 23 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-23 Publikacja Katarzyna Paszek (Referent Or)