Dokument
2021-36359
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Sprawa
Or.0050.133.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 18 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 23 marca 2021 r.
Historia publikacji