Dokument
2021-36840
Tytuł
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Sprawa
Or.0050.145.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 22 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 24 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji