Dokument
2021-42430
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok przyjętego uchwałą 277/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 r
Twórca
Aleksandra Nieszporek, dnia 29 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-29 godz. 14:33 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)