Dokument
2021-31464
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Sprawa
Or.0050.163.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 25 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)