Dokument
2021-42263
Tytuł
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok
Sprawa
Or.0050.171.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 30 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-30Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-03-30Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-03-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)