Dokument
2021-41849
Tytuł
Raport z ewaluacji końcowej „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Twórca
Barbara Koza- Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej, dnia 30 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-31 godz. 09:07 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)