Dokument
2021-43426
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020
Sprawa
PS.8135.3.2021
Twórca
Aleksandra Nieszporek, dnia 30 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-31 godz. 09:11 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)