Dokument
2021-43654
Tytuł
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2020 rok
Sprawa
PS.522.1.2021
Twórca
, dnia 31 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 marca 2021 r.
Historia publikacji
2021-03-31 godz. 09:14 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)