Dokument
2021-38804
Tytuł
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Sprawa
Or.0050.153.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 marca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-03-31 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)