Dokument
2021-35117
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Sprawa
Or.0050.120.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 marca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 kwietnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-04-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)