Dokument
2021-51798
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Sprawa
Or.0050.214.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 kwietnia 2021 r.
Historia publikacji
2021-04-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)