Dokument
2021-44327
Tytuł
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.217.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 27 kwietnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-04-27 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)