Dokument
2021-38267
Tytuł
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.218.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 27 kwietnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-04-27 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)