Dokument
2021-55499
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.223.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 28 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 kwietnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-04-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)