Dokument
2021-53952
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.233.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 maja 2021 r.
Historia publikacji
2021-05-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)