Dokument
2021-58815
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko – Nowiny
Sprawa
Or.0050.242.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 5 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-05-05 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)