Dokument
2021-59426
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową
Sprawa
Or.0050.246.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 6 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 6 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji