Dokument
2021-26696
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Sprawa
Or.0050.250.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 6 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-05-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)