Dokument
2021-62368
Tytuł
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Miasta Rybnika za 2020 rok
Sprawa
GK.6232.64.2021
Twórca
, dnia 11 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 maja 2021 r.
Historia publikacji
2021-05-12 godz. 09:20 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)