Dokument
2021-58840
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2020 rok
Sprawa
Or.0050.311.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 26 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-05-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)