Dokument
2021-58923
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2020 rok
Sprawa
Or.0050.313.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 26 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji