Dokument
2021-66678
Tytuł
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.303.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 24 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-05-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)