Dokument
2021-62878
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Sprawa
Or.0050.289.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 18 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji