Dokument
2021-68761
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego
Sprawa
Or.0050.315.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 24 maja 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-05-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)