Dokument
2021-72711
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.332.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 2 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 czerwca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-06-02 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)