Dokument
2021-64437
Tytuł
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Sprawa
Or.0050.335.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 7 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 czerwca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-06-10 godz. 13:04 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)