Dokument
2021-77539
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych
Sprawa
Or.0050.356.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 15 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 15 czerwca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-06-15 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)