Dokument
2021-79162
Tytuł
wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Sprawa
Or.0050.373.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 21 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 22 czerwca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-06-22 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)