Dokument
2021-65037
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Sprawa
Or.0050.367.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 17 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 23 czerwca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji