Dokument
2021-85345
Tytuł
wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.394.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 1 lipca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-07-01 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)