Dokument
2021-91103
Tytuł
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Sprawa
Or.0050.414.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 13 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Samodzielny Referent Or), dnia 20 lipca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji