Dokument
2021-91939
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2021
Sprawa
Or.0050.442.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 19 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 21 lipca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-07-21 Publikacja Katarzyna Paszek (Referent Or)