Dokument
2021-92861
Tytuł
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.454.2021
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 23 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 lipca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji