Dokument
2021-92218
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2021
Sprawa
Or.0050.463.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 27 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 lipca 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-07-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)